Вишеградска група у Суботици: Разговори о безбедности хране и животиња у ЕУ

мај 7, 2016

У Суботици је одржан састанак Вишеградске групе, на коме се говорило о проблемима ове регије у ветеринарској области, али и о новом европском законодавству које се односи на здравље и промет животиња.

Представници Србије су са својим колегама из држава В4 разговарали о припремама Србије за преговарачко поглавље које се тиче безбедности и квалитета хране,ветеринарске фито-санитарне политике, отпаду животињског порекла и еколошких стандарда.

Констатовано је да много тога треба да се уради у наредном периоду. Не само због ЕУ, већ и због нас. Безбедност хране у Србији је угрожена, пре свега појединим интересним групама и увозом производа животињског порекла, нелојалном конкуренцијом када су у питању домаћи произвођачи.

Вишградска група се труди да њене уједини земље и снаге како би ималевећи утицај на европском нивоу.