Да ли Игманска иницијатива позива на повратак у деведесете?

дец 19, 2020

Удружење грађана „Национална авангарда“ изражава забринутост поводом изјаве учесника конференције Игманске иницијативе, која је усвојена 14. децембра ове године. Наиме, у њој се позива на стварање функционалне и грађанске државе, али се нигде не гарантује заштита стечених права које имају националне заједнице Босне и Херцеговине, као ни Републике Српске као политичке и територијалне целине.

Иако забринути због призвука унитарности у медијским наступима појединих потписника овог документа, слажемо се са легитимношћу захтева за реформом са циљем стварања функционалне Босне и Херцеговине засноване на грађанском принципу. Међутим, у савременим либералним демократијама које су дубоко подељене по етничкој линији, колективна права се штите увођењем конфедералног принципа као додатка грађанској држави у циљу заштите права мањих националних заједница од прегласавања бројчано најдоминантније. У Европи тако имамо пример Швајцарске конфедерације, у којој је по уставу суверенитет подељен између централне владе и ентитета који чине конфедерацију. Централна власт Швајцарске притом има мање надлежности од садашњих централних власти БиХ.

Конфедерални принцип не само да на најбољи начин осигурава заштиту етничких, верских и територијалних посебности, него и поштује грађански карактер и демократска начела једне државе. То нарочито можемо видети на примеру Квебека, који је посебним положајем у оквиру Канаде практично стављен у конфедерални статус у односу на остатак државе. Овакав статус штити франкофону језичко-етничку заједницу од мајоризације али и политички идентитет и територијалну посебност Квебека, која је неупитна.

Уколико су добре намере потписника изјаве Игманске иницијативе о стварању функционалне и грађанске државе истините, верујемо да ће препознати сличност Републике Српске са примером Квебека, као и потребу увођења конфедералног принципа приликом предложених реформи. Сваки други предлог, који не би уважио потребу за увођењем овог принципа, значио би насилно наметање унитарног решења и укидање Републике Српске мимо демократске воље српског народа у Босни и Херцеговини. То би имало далекосежне негативне последице по мир у овој земљи, али и стабилност целокупног региона Западног Балкана.