Национално грађанство

Зашто Београд није српски град?

Зашто Београд није српски град?

Да је Београд град који у друштвеном смислу држи анти-национална елита, најпре се може описати кроз културни шок који доживе сви који у њега дођу из провинције српских земаља.

read more

Садржај преузетих вести не преставља нужно став Националне авангарде.