Национална авангарда: Позивамо државу да провери све НВО, укључујући и нас

авг 6, 2020

Удружење грађана Национална авангарда као део државотворног цивилног друштва у Србији пружа пуну подршку Управи за спречавање прања новца у њеним активностима контроле удружења грађана. Овим путем отворено позивамо Управу за спречавање прања новца да провери и финансијско пословање нашег Удружења.

Непристрасност, објективност и независност у раду су директно повезани са изворима финансирања. Стога се финансије удружења грађана Национална авангарда заснивају искључиво на чланаринама и добровољним донацијама чланова. На нашем рачуну се не налазе десетине или стотине хиљада евра добијених из иностранства. Порез измирујемо редовно. Исто тако позивамо Управу да провери пословање и свих других удружења грађана, као што је рецимо Фонд за отворено друштво.

Желимо да укажемо грађанима Србије на чему заснивамо овакав став. Тренутне провере су предвиђене чланом 73. Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма. Овај члан прописује да Управа може да захтева од обвезника податке о финансијским трансакцијама уколико постоје основи сумње да се ради о прању новца. Овај пропис је донет као међународна обавеза Србије у области спречавања прања новца и финансирања тероризма. Оперативна група за финансијске акције (ФАТФ) Комитета Савета Европе MANIVAL је у својим препорукама посебно препознала невладине организације као посебно ризичне у злоупотребама за потребе прања новца.

Парламент Европске Уније је 2018. године, под бројем 35/2018 усвојио Специјалан извештај о нетранспарентности пословања невладиних организација. У њему се наводе бројни пропусти Европске Комисије приликом контроле трошења 11,3 милијарде евра од стране НВО широм европе. Дате су бројне препоруке како би финасије невладиних организација биле транспарентне.

Удружење Национална авангарда, цивилни сектор у Србији сматра већ дуже време „заробљеним“ од стране малог броја невладиних организација. Препознајући све опасности и могуће злоупотребе оваквог стања, још једном пружамо снажну подршку свим државним органима Републике Србије у њиховој помоћи да се у Србији изгради здрав и снажан цивилни сектор, као важан предуслов демократије.