Заробљено цивилно друштво о заробљавању државе

јун 5, 2019

У склопу своје „наводне“ конструктивне критике реформе сектора безбедности у Србији Београдски центар за безбедносну политику 4. јуна организовао је панел-дискусију о реформама служби безбедности. Национална авангарда сматра да је овај панел наставак активности заробљеног цивилног друштва како би се задржала монополистичка позиција врховног арбитра политичких процеса у Србији.  Инсистира се на лошем раду служби безбедности у Србији, без обзира на то што не постоји конкретан документ ЕУ о Србији на ту тему. Сумњамо да је узрок оваквих тврдњи то што сам Београдски центар за безбедносну политику све више губи друштвени значај, јер су готово све међународне препоруке за реформу сектора безбедности спроведене. Бављење сектором безбедности је годинама била изузетно лукративна делатност. Да би остало тако, у извештајима надзор и контрола морају заувек остати лоши, а држава заробљена. Иако сви прописани механизми успешно функционишу.  

Премда је панел показао да не постоје скандали у раду служби безбедности, методологијом знаном само истраживачима Београдског центра, неки појединачни примери се генерализују и пројектују на укупно стање ствари.  Истраживач Националне авангарде је поставио питање у вези злоупотребе појма „заробљене државе“:

  Да ли сматрате да се концепт заробљене државе злоупотребљава јер се приписује сваком понашању институција које не одговарају неком партикуларном или личном интересу?  Да ли то може да ослаби тврдње када заиста буде заробљавања државе јер се концепт већ истрошио и грађанима не значи ништа? 

На постављено питање панелисти нису имали конкретан одговор. Сматрамо да Србија није заробљена држава. Напротив, овакви панели су доказ слободе, а све неосноване критике институција само наносе штету угледу Србије.