Реакција: Заробљени цивилни сектор у Србији

мај 16, 2019

Цивилно друштво је заробљено од стране уског круга невладиних организација које сматрају да имају монопол на учешће у процесу креирања и надзора јавних политика у Републици Србији.
Напади на наше и друга Удружења, кроз злоупотребу термина ГОНГО су недемократски покушаји дискредитације свих који својим радом угрожавају поменути монопол и привилегије, и који апелују да цивилни сектор у Србији није слободан.