Како да Србија постигне вишу стопу БДП

Како да Србија постигне вишу стопу БДП

Стопе раста БДП-а показују динамичност привреде. Оне се у развијеним земљама крећу у распону од 2 до 3 одсто, што значи да су Србији неопходне више стопе како би их сустизала. Динамика економских промена чини сналажење Србије у глобалној подели рада далеко тежим него...
web
analytics